Visie X plus

Je kiest voor X plus, een school met ambitie, dynamiek, inspiratie en innovatie in de genen. Je kiest voor kennisverwerving, maar ook voor... een totale exclusiviteitsontwikkeling: een zoektocht naar de eigen exclusiviteit!

Bij X plus willen we ieders exclusiviteit ontdekken en begeleiden.

In X plus gaan we ervan uit dat jij uniek bent en jouw leerproces ook uniek is. 

Wij vertrekken uit ieders eigenheid en gaan op weg naar ieders exclusiviteit. Bij X plus mag iedereen zichzelf zijn. Eigenheid is het hoogste goed dat bijdraagt tot exclusiviteit. 

Op onze school maken we onze leerlingen competent om de juiste stappen in hun onderwijsloopbaan te nemen om alzo deel te nemen aan onze samenleving. 

Met veel passie staat ons X plus Team klaar om te helpen in de ontwikkeling van alle competenties. Samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap zijn onze basiscompetenties. Deze komen dagelijks voor in alle vormen van ons lesgeven. Wij begeleiden dan ook graag al onze leerlingen in de ontwikkeling van deze competenties. 

X plus is een dynamische school met ambitie die innoveert en inspireert.