Visie X plus

Je kiest voor X plus, een school met ambitie, dynamiek, inspiratie en innovatie in de genen. Je kiest voor kennisverwerving, maar ook voor... een totale exclusiviteitsontwikkeling: een zoektocht naar de eigen exclusiviteit!

Iedereen heeft (verborgen) talenten. Dit maakt elk van ons enig en speciaal. Bij X plus willen we ieders exclusiviteit ontdekken en begeleiden. We willen iedereen doen schitteren door net dat tikkeltje meer te realiseren. Dit vereist maatwerk met een duidelijke structuur.

Op onze school maken we onze leerlingen competent om de juiste stappen in hun onderwijsloopbaan te nemen om alzo deel te nemen aan onze samenleving. Met veel passie staat ons X plus Team klaar om te helpen in de ontwikkeling van alle competenties.Samenwerking, creativiteit, flexibiliteit, ondernemerschap en zelfstandigheidzijn onze basiscompetenties. Deze komen dagelijks voor in alle vormen van ons lesgeven. Wij begeleiden dan ook graag al onze leerlingen in de ontwikkeling van deze competenties. X plus is een dynamische school met ambitie die innoveert en inspireert.

In het eerste jaar kan je proeven van onze verschillende X ateliers. Het zijn geen doorsneevakken, maar projecten waarin leerlingen kennis opdoen en kennis leren toepassen. Deze projecten dragen, samen met de vakken uit het basisaanbod, bij tot een complete competentiebegeleiding. Leerlingen krijgen een gevarieerd en evenwichtig aanbod van vakken én vakoverschrijdende projecten. We brengen hen kennis, inzichten en vaardigheden aan, door instructie en/of innoverende activerende werkvormen.

Een ruim aanbod van X ateliers leert leerlingen kiezen en hun leerproces in eigen handen nemen. Leerlingen gaan op verkenningstocht: “Waar ben ik goed in?” “Wat interesseert mij?”

De leerlingen leren hun eigen vorderingen inschatten en hun eigen leerproces in handen nemen.

​Coaching: Het is belangrijk dat leerlingen zich goed in hun vel voelen, zowel individueel maar ook als onderdeel van de klasgroep. We maken hier elke week een lesuur voor vrij. De klascoach bespreekt samen met de medeleerlingen of met individuele jongeren aspecten van welbevinden en de impact hiervan op de schoolse resultaten van de leerlingen. Binnen het uur coaching is er naast aandacht voor leren leren ook ruimte voor verbreding, verdieping en remediëring van de leerstofgehelen.