Mindfulness
De huidige maatschappij stelt hoge eisen, waardoor eenieder van ons, ook onze leerlingen, vaak heel wat druk ervaren. Om hiermee op een verstandige manier te leren omgaan, introduceren we mindfulness. Dit is een beproefde en wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die onze leerlingen leert om te gaan met de mentale uitdagingen van de 21ste eeuw (stress, piekeren, slapeloosheid,…). Mindfulness stimuleert daarenboven de creativiteit en verbetert de communicatie. Een nuttige en heilzame tool voor onze leerlingen, zowel in de klas als daarbuiten!
Leerlingencontacten
Ook de leerling heeft een belangrijke stem in onze school en zijn/haar schoolloopbaan. Verschillende keren per schooljaar geeft de leerling tijdens een-op-eengesprekken met de titularis feedback m.b.t. het welbevinden en de schoolloopbaan.
X perspectief
Leerlingen bereiden zich voor op hogere studies of op een job in de zakenwereld, de welzijnssector of de culturele en communicatiesector. Zij kiezen uit een breed aanbod van theoretische, theoretisch-praktische of praktische leerwegen binnen de studiedomeinen Economie & Ondernemen, Communicatie & Cultuur, Maatschappij & Welzijn.
Participatie
Leerlingenparticipatie: leerlingenraad
Ouderparticipatie: schoolraad/ouderraad
Leerlingencontacten
Leer- en leerlingenbegeleiding
X boosting
Leren leren in alle vakken
Binnenklasdifferentiatie: uitdaging en remediëring
Individuele leerlingenbegeleiding
OLC: open leercentrum tijdens de middagpauzes
Avondstudie/huiswerkbegeleiding
Namiddagstudie tijdens de examenperiodes
Smartschool voor leerlingen en ouders (verbetersleutels, extra uitbreidings- en remediëringsmateriaal, opvolging resultaten,…)
Gespreide planning van taken, toetsen, opdrachten
Aandacht voor leerstoornissen (bv. dyslexie, dyscalculie)
Engels vanaf het 1ste jaar
Engels is een van de wereldtalen en daar spelen we graag op in. Leerlingen krijgen het vak Engels reeds vanaf het 1ste jaar en dit in alle opleidingen.
Een hart voor onze samenleving
Sponsorloop, Levensloop
Studio Brussel: de warmste week
Rodeneuzendag
Pyjamadag Bednet
Steun aan projecten in Nicaragua, Namibië
Milieu op school
Ontspanning tijdens de pauzes
Voetbal/basketbal (sportkooi speelplaats)
Muziekgroep
Toneel
Kickertafels
Tafeltennis
Diverse sportactiviteiten op woensdagnamiddag
Preventie
BHBS: antipestproject
Gezondheidseducatie
Relationele vorming
Verkeersveiligheid
Binnen- en buitenschoolse projecten en uitstappen
GWP: geïntegreerde werkperiodes | 1ste jaar: binnenland | 2de jaar: Canterbury | 3de jaar: Ardennen | 4de jaar: Parijs | 5de – 6de jaar: Italië
Bedrijfsbezoeken
Excursies, studie- en culturele reizen
Workshops op en buiten school
Culturele activiteiten (toneel, theater, museumbezoeken, Franstalige film)
Diverse activiteiten in het kader van werkervaring en verdere studies
Zeer uiteenlopende oriënterende, verdiepende en uitdagende ateliers
Faciliteiten
Multifunctionele ontspanningsruimtes
Lockers voor de leerlingen
Goed uitgeruste lokalen
Tal van ICT-voorzieningen (smartboards, iPads, laptops, PC’s, WIFI op de volledige campus)
Overdekte fietsen- en brommerstalling