Studieaanbod 2023-2024:

Eerste graad: eerste jaar 

De leerlingen van het 1ste jaar A-stroom (Theoretisch & Theoretisch-Praktisch) volgen een gemeenschappelijk basispakket van 30 lesuren per week. De vakken uit het basispakket worden aangeboden binnen verschillende vakkenclusters. De vakken worden apart gegeven door de vakleerkrachten maar ze werken nauw samen om de eindtermen te bereiken. Jaarlijks worden er, zowel binnen als buiten de vakkenclusters, verschillende vakoverschrijdende projecten georganiseerd.


Naast het basispakket kiezen de leerlingen op basis van hun interesses en talenten voor
Klassieke talen: Latijn en Grieks of voor 2 ateliers gedurende het schooljaar.


Deze ateliers zijn uitdagend, ontspannend en oriënterend. Ze vormen een belangrijk
onderdeel van de schoolloopbaan, o.a. in het maken van een bewuste studiekeuze.


Coaching: Het is belangrijk dat leerlingen zich goed in hun vel voelen, zowel individueel
maar ook als onderdeel van de klasgroep. We maken hier elke week een lesuur voor
vrij. De klascoach bespreekt samen met de medeleerlingen of met individuele jongeren
aspecten van welbevinden en de impact hiervan op de schoolse resultaten van de leerlingen. Binnen het uur coaching is er naast aandacht voor leren leren ook ruimte voor verbreding, verdieping en remediëring van de leerstofgehelen.

De opleiding leunt dicht aan bij jouw vertrouwde omgeving van de basisschool. Nieuwe leerstof wordt stap voor stap aangebracht. Je leert vooral al doende. Om je te begeleiden maken we gebruik van een eigen (zeer ruim) klaslokaal: voor de algemene vakken vertoef je in je eigen klaslokaal.


Dit lokaal bestaat uit:
• een klaslokaal met laptops, smartboard, werkruimte...;
• een instructieruimte waar leerlingen (in beperkte groep) onderwezen worden;
• een stille ruimte om rustig te kunnen werken.


Voor een aantal vakken (o.a. techniek en de ateliers) krijg je les in een “vaklokaal”.
Projectwerk op maat van elke leerling, met doe-opdrachten, uitdagende en remediërende oefeningen.


Met vernieuwend onderwijs, gestuurd door ons kernteam X plus van gemotiveerde
leerkrachten, willen wij een antwoord bieden op de noden van onze leerlingen. Wiskunde, Nederlands, natuurwetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde worden niet los van elkaar onderwezen maar geïntegreerd aangeboden binnen het vak PAV (Project Algemene Vakken).
Binnen PAV werk je op jouw eigen tempo. Aan het einde van de week dien je echter wel de vooropgestelde planning te bereiken. Een team van twee leerkrachten (co-teaching) is steeds in de klas aanwezig om de leerlingen uit te dagen en te ondersteunen waar nodig. Als leerling krijg jebinnen de vastgestelde eindtermen de leerstof
op jouw eigen niveau aangeboden.

Studieaanbod 2023-2024:

Eerste graad: tweede jaar 

De leerlingen van het 2de jaar A-stroom (Theoretisch & Theoretisch-Praktisch) volgen een gemeenschappelijk basispakket van 27 lesuren per week.


Daarenboven kiezen ze 1 van onze 4 basisopties:


- Klassieke talen: Latijn en Grieks

- Moderne Talen en Wetenschappen

- Economie en Organisatie

- Maatschappij en Welzijn

De leerlingen van het 2de jaar B-stroom (Praktisch) volgen een gemeenschappelijk basispakket van 22 u per week.


Daarenboven kiezen ze 2 basisopties van 5 lesuren uit volgend pakket:


- Economie en Organisatie
- Maatschappij en Welzijn: Haar- en Schoonheidsverzorging
- Maatschappij en Welzijn: Verzorging en Voeding