Meer informatie over het studieaanbod/de schoolwerking vindt u terug in de infobrochure.
1ste Graad
1ste Jaar
Theoretisch & Theoretisch-Praktisch
Gemeenschappelijk basispakket
Gemeenschappelijk basispakket
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Talen
11 u
Engels
Frans
Nederlands
Mens en maatschappij
5 u
Geschiedenis
Aardrijksunde
Economie
Burgerschap
Mediawijsheid
Muzische en creatieve vorming
2 u
Muzikale opvoeding
Plastische opvoeding
STEM
8 u
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Basispakket
30 u
Optie
2 u
Latijn
X atelier
Totaal
32 u
Latijn
2 x 1 atelier
Praktisch
Gemeenschappelijk leertraject
Gemeenschappelijk leertraject
Gemeenschappelijk leertraject
20 u
Project Algemene Vakken (PAV)
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Frans
Engels
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding
Burgerschap
Mediawijsheid
Economie
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Techniek
6 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
2 x 1 atelier
2de Jaar
Theoretisch
Gemeenschappelijk basispakket
Latijn
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Talen
10 u
Engels
Frans
Nederlands
Mens en maatschappij
3 u
Geschiedenis
Aardrijksunde
STEM
8 u
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Basispakket
26 u
Latijn
4 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Moderne Talen en Wetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Talen
10 u
Engels
Frans
Nederlands
Mens en maatschappij
3 u
Geschiedenis
Aardrijksunde
STEM
8 u
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Basispakket
26 u
Wetenschappelijk werk
2 u
Socio-economische initiatie/economie
2 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
2 x 1 atelier
Theoretisch-Praktisch
Gemeenschappelijk basispakket
Economie en Organisatie
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Talen
10 u
Engels
Frans
Nederlands
Mens en maatschappij
3 u
Geschiedenis
Aardrijksunde
STEM
8 u
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Basispakket
26 u
Handel/Toeg. Inf./Dactylografie
4 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Maatschappij en welzijn - Sociale en Technische Vorming
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Talen
10 u
Engels
Frans
Nederlands
Mens en maatschappij
3 u
Geschiedenis
Aardrijksunde
STEM
8 u
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Techniek
Basispakket
26 u
Gezinstechnieken
5 u
Muzikale opvoeding
1 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
2 x 1 atelier
Praktisch
Gemeenschappelijk leertraject
Kantoor en Verkoop + Haarzorg
Gemeenschappelijk leertraject
11 u
Project Algemene Vakken (PAV)
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Frans
Engels
Plastische opvoeding
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
3 u
Basispakket
16 u
X atelier
2 u
Kantoor en Verkoop
8 u
Handel/Toeg. inf./Dactylografie
7 u
Nederlands
1 u
Haarzorg
8 u
Totaal
34 u
Haarzorg + Verzorging en Voeding
Gemeenschappelijk leertraject
11 u
Project Algemene Vakken (PAV)
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Frans
Engels
Plastische opvoeding
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
3 u
Basispakket
16 u
X atelier
2 u
Haarzorg
8 u
Verzorging en Voeding
8 u
Totaal
34 u
Verzorging en Voeding + Kantoor en Verkoop
Gemeenschappelijk leertraject
11 u
Project Algemene Vakken (PAV)
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Frans
Engels
Plastische opvoeding
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
3 u
Basispakket
16 u
X atelier
2 u
Verzorging en Voeding
8 u
Kantoor en Verkoop
8 u
Handel/Toeg. inf./Dactylografie
7 u
Nederlands
1 u
Totaal
34 u
2 x 1 atelier
2de Graad
1ste Jaar
Theoretisch
Economische Wetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
4 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Economie
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Talen
2 u
Frans
1 u
Spaans
1 u
Wetenschappen
2 u
Extra Wiskunde
1 u
Seminarie wetenschappen
1 u
Totaal
32 u
Humane wetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
4 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Gedragswetenschappen
2 u
Cultuurwetenschappen
2 u
Basispakket
28 u
Mediawijsheid
2 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Natuurwetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Fysica
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
5 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Extra: Talen
2 u
Frans
1 u
Spaans
1 u
Extra: Wetenschappen
2 u
STEM
2 u
Totaal
32 u
Latijn
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
4 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Latijn
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Talen
2 u
Frans
1 u
Spaans
1 u
Wetenschappen
2 u
Extra Wiskunde
1 u
Seminarie wetenschappen
1 u
Totaal
32 u
2 x 1 atelier
Theoretisch-Praktisch
Bedrijf & Organisatie
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Dactylo/Toeg. Informatica
4 u
Kantoortechnieken
1 u
Toegepaste economie
7 u
Handelseconomie
3 u
Boekhouding
4 u
Verkoop
1 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
1 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
1 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
Maatschappij & Welzijn - STW
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Huishoudkunde
4 u
Opvoedkunde
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Geschiedenis
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Toegepaste biologie
1 u
Toegepaste chemie
1 u
Toegepaste fysica
1 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
2 x 1 atelier
Praktisch
Organisatie & Logistiek
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
2 u
Toegepaste informatica
2 u
Dactylo/Toeg. Informatica
3 u
Toegepaste economie
5 u
Kantoortechnieken
3 u
Basispakket
30 u
X project Onthaal/PR en Verkoop
2 u
Totaal
32 u
Zorg & Welzijn: Verzorging en Voeding
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
2 u
Huishoudkunde/Gezinstechnieken
11 u
Huishoudkunde/Voeding
8 u
Totaal
34 u
Haarzorg
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
18 u
Herenkappen
2 u
Totaal
34 u
2de Jaar
Theoretisch
Economische Wetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
4 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Economie
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Talen
2 u
Duits
1 u
Spaans
1 u
Wetenschappen
2 u
Extra Wiskunde
1 u
Seminarie wetenschappen
1 u
Totaal
32 u
Humane wetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
4 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Gedragswetenschappen
2 u
Cultuurwetenschappen
2 u
Basispakket
28 u
Mediawijsheid
2 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Natuurwetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Fysica
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
5 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Extra: Talen
2 u
Duits
1 u
Spaans
1 u
Extra: Wetenschappen
2 u
STEM
2 u
Totaal
32 u
Latijn
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
4 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Latijn
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Talen
2 u
Duits
1 u
Spaans
1 u
Wetenschappen
2 u
Extra Wiskunde
1 u
Seminarie wetenschappen
1 u
Totaal
32 u
2 x 1 atelier
Theoretisch-Praktisch
Bedrijf & Organisatie
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Dactylo/Toeg. Informatica
2 u
Kantoortechnieken
1 u
Toegepaste economie
7 u
Verkoop
1 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
1 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
1 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Maatschappij & Welzijn - STW
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Huishoudkunde
4 u
Opvoedkunde
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Geschiedenis
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Toegepaste biologie
1 u
Toegepaste chemie
1 u
Toegepaste fysica
1 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
2 x 1 atelier
Praktisch
Organisatie & Logistiek
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
2 u
Toegepaste informatica
2 u
Dactylo/Toeg. Informatica
3 u
Toegepaste economie
5 u
Kantoortechnieken
3 u
Basispakket
30 u
X project Onthaal/PR en Verkoop
2 u
Totaal
32 u
Zorg & Welzijn: Verzorging en Voeding
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
2 u
Huishoudkunde/Gezinstechnieken
11 u
Huishoudkunde/Voeding
8 u
Totaal
34 u
Haarzorg
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
18 u
Herenkappen
2 u
Totaal
34 u
3de Graad
1ste Jaar
Theoretisch
Economie – Moderne Talen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
4 u
Engels
3 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
2 u
Economie
4 u
Duits
2 u
Basispakket
29 u
Extra: Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Economie – Wiskunde
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
7 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Economie
4 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Wetenschappen – Wiskunde
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
2 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Fysica
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Humane wetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
2 u
Gedragswetenschappen
4 u
Cultuurwetenschappen
3 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Mediawijsheid
1 u
Esthetica
1 u
Totaal
32 u
Latijn – Moderne Talen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
4 u
Engels
3 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
2 u
Latijn
4 u
Duits
2 u
Basispakket
29 u
Extra: Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn – Wiskunde
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
7 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Latijn
4 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
2 x 1 atelier
Theoretisch-Praktisch
Management
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Boekhouding
4 u
Dactylo/Toeg. Informatica
2 u
Toegepaste economie
6 u
Recht & wetgeving
4 u
Bedrijfseconomie
2 u
Verkoop
1 u
Nederlands
3 u
Geschiedenis
1 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
2 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Opvoeding & Begeleiding - STW
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Huishoudkunde en opvoedkunde
9 u
Aardrijkskunde
1 u
Engels
2 u
Frans
2 u
Geschiedenis
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
3 u
Wiskunde
2 u
Muzikale opvoeding
2 u
Toegepaste biologie
2 u
Toegepaste chemie
3 u
Toegepaste economie
2 u
Toegepaste fysica
1 u
Basispakket
34 u
X atelier
2 u
Totaal
36 u
2 x 1 atelier
Praktisch
Onthaal, Organisatie & Sales
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
1 u
Toegepaste informatica
2 u
Boekhouding
2 u
Dactylo/Toeg. Informatica
4 u
Toegepaste economie
2 u
Kantoortechnieken
4 u
Stage
4 u
Basispakket
32 u
X project Onthaal/PR en Verkoop
2 u
Totaal
34 u
Verzorging
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Expressie
2 u
Huishoudkunde
3 u
Verzorging
7 u
Opvoedkunde/Verzorging/Huishoudkunde
4 u
Stage
10 u
Totaal
36 u
Haarzorg
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
17 u
Herenkappen
2 u
Stage
4 u
Totaal
34 u
2de Jaar
Theoretisch
Economie – Moderne Talen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
4 u
Engels
3 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
2 u
Economie
4 u
Duits
2 u
Basispakket
29 u
Extra: Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Economie – Wiskunde
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
7 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Economie
4 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Wetenschappen – Wiskunde
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
2 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Fysica
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Humane wetenschappen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
2 u
Gedragswetenschappen
3 u
Cultuurwetenschappen
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Mediawijsheid
1 u
Esthetica
1 u
Totaal
32 u
Latijn – Moderne Talen
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
4 u
Engels
3 u
Wiskunde
3 u
Natuurwetenschappen
2 u
Latijn
4 u
Duits
2 u
Basispakket
29 u
Extra: Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn – Wiskunde
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Nederlands
4 u
Geschiedenis
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
2 u
Wiskunde
7 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Fysica
1 u
Latijn
4 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
2 x 1 atelier
Theoretisch-Praktisch
Management
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Boekhouding
2 u
Economie
2 u
Dactylo/Toeg. Informatica
2 u
Toegepaste economie
5 u
Logistiek & distributie
5 u
Verkoop
2 u
Nederlands
3 u
Geschiedenis
1 u
Aardrijkskunde
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Frans
3 u
Engels
3 u
Wiskunde
2 u
Stage
2 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
Opvoeding & Begeleiding - STW
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Huishoudkunde en opvoedkunde
7 u
Stage
2 u
Aardrijkskunde
1 u
Engels
2 u
Frans
2 u
Geschiedenis
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
3 u
Wiskunde
2 u
Plastische opvoeding
2 u
Toegepaste biologie
2 u
Toegepaste chemie
3 u
Toegepaste economie
2 u
Toegepaste fysica
1 u
Basispakket
34 u
X atelier
2 u
Totaal
36 u
2 x 1 atelier
Praktisch
Onthaal, Organisatie & Sales
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
1 u
Toegepaste informatica
2 u
Boekhouding
2 u
Dactylo/Toeg. Informatica
3 u
Toegepaste economie
2 u
Kantoortechnieken
1 u
Stage
8 u
Basispakket
32 u
X project Onthaal/PR en Verkoop
2 u
Totaal
34 u
Verzorging
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Expressie
2 u
Huishoudkunde
3 u
Verzorging
7 u
Opvoedkunde/Verzorging/Huishoudkunde
4 u
Stage
10 u
Totaal
36 u
Haarzorg
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
13 u
Herenkappen
2 u
Stage
8 u
Totaal
34 u
Specialisatiejaar
Praktisch
Business Administration
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Project X administration
12 u
Nederlands
Frans
Engels
Dactylo/Toeg. Informatica
Toeg. Informatica
Kantoortechnieken
Stage
8 u
Totaal
32 u
Kinderzorg
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Expressie
2 u
Opvoedkunde
6 u
Verzorging
2 u
Stage
10 u
Totaal
32 u
Haarstylist
Godsdienst/Zedenleer
2 u
Project algemene vakken
6 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Engels
2 u
Dames-/Herenkappen
12 u
Salondienst
6 u
Salonmanagement
6 u
Stage
8 u
Totaal
32 u