1ste Graad
1ste Jaar
Theoretisch & Theoretisch-Praktisch
Gemeenschappelijk Basispakket
Gemeenschappelijk Basispakket
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Expressie
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
1 u
STEM
10 u
Aardrijkskunde
2 u
Natuurwetenschappen
1 u
Techniek
2 u
Wiskunde
5 u
Talen
10 u
Engels
2 u
Frans
4 u
Nederlands
4 u
Mens en maatschappij
4 u
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
2 u
Geschiedenis
2 u
Basispakket
30 u
Optie
2 u
Klassieke talen: Latijn en Grieks
2 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Praktisch
Gemeenschappelijk Basispakket
Gemeenschappelijk Basispakket
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Techniek
6 u
Expressie
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
1 u
Moderne vreemde talen
3 u
Engels
1 u
Frans
2 u
Project algemene vakken (PAV)
13 u
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
X atelier
2de Jaar
Theoretisch
Gemeenschappelijk Basispakket
Klassieke talen: Latijn en Grieks
Expressie
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
STEM
9 u
Aardrijkskunde
1 u
Natuurwetenschappen
2 u
Techniek
2 u
Wiskunde
4 u
Talen
9 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
4 u
Mens en maatschappij
2 u
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
1 u
Geschiedenis
1 u
Basispakket
25 u
Klassieke talen: Latijn en Grieks
5 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Moderne Talen en Wetenschappen
Expressie
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
STEM
9 u
Aardrijkskunde
1 u
Natuurwetenschappen
2 u
Techniek
2 u
Wiskunde
4 u
Talen
9 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
4 u
Mens en maatschappij
2 u
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
1 u
Geschiedenis
1 u
Basispakket
25 u
Moderne talen en Wetenschappen
5 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
X atelier
Praktisch
Gemeenschappelijk Basispakket
Economie en Organisatie
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
1 u
Expressie
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
STEM
2 u
Moderne vreemde talen
3 u
Engels
1 u
Frans
2 u
Project algemene vakken (PAV)
9 u
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Basispakket
20 u
Economie en Organisatie
5 u
X atelier
2 u
Optie
5 u
Haar- en Schoonheidszorg
5 u
Verzorging en Voeding
5 u
Totaal
32 u
Maatschappij en Welzijn: Haar- en Schoonheidszorg
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
1 u
Expressie
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
STEM
2 u
Moderne vreemde talen
3 u
Engels
1 u
Frans
2 u
Project algemene vakken (PAV)
9 u
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Basispakket
20 u
Haar- en Schoonheidszorg
5 u
X atelier
2 u
Optie
5 u
Economie en Organisatie
5 u
Verzorging en Voeding
5 u
Totaal
32 u
Maatschappij en Welzijn: Verzorging en Voeding
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
1 u
Expressie
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
STEM
2 u
Moderne vreemde talen
3 u
Engels
1 u
Frans
2 u
Project algemene vakken (PAV)
9 u
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Basispakket
20 u
Verzorging en Voeding
5 u
X atelier
2 u
Optie
5 u
Economie en Organisatie
5 u
Haar- en Schoonheidszorg
5 u
Totaal
32 u
Theoretisch-Praktisch
Gemeenschappelijk Basispakket
Economie en Organisatie
Expressie
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
STEM
9 u
Aardrijkskunde
1 u
Natuurwetenschappen
2 u
Techniek
2 u
Wiskunde
4 u
Talen
9 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
4 u
Mens en maatschappij
2 u
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
1 u
Geschiedenis
1 u
Basispakket
25 u
Economie en Organisatie
5 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Maatschappij en Welzijn
Expressie
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
STEM
9 u
Aardrijkskunde
1 u
Natuurwetenschappen
2 u
Techniek
2 u
Wiskunde
4 u
Talen
9 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Nederlands
4 u
Mens en maatschappij
2 u
Economie / Burgerschap / Mediawijsheid
1 u
Geschiedenis
1 u
Basispakket
25 u
Maatschappij en Welzijn
5 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
X atelier
2de Graad
1ste Jaar
Theoretisch
Economische Wetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Economie
4 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Frans (1 u) en Spaans (1 u)
2 u
Wiskunde (1 u) en Seminarie wetenschappen (1 u)
2 u
Totaal
32 u
Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Cultuurwetenschappen
2 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Gedragswetenschappen
2 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
4 u
Basispakket
28 u
Mediawijsheid
2 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Latijn
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Frans (1 u) en Spaans (1 u)
2 u
Wiskunde (1 u) en Seminarie wetenschappen (1 u)
2 u
Totaal
32 u
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Engels
3 u
Frans en Spaans of STEM
2 u
Frans
3 u
Fysica
2 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
5 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Frans (1 u) en Spaans (1 u)
Wiskunde (1 u) en Seminarie wetenschappen (1 u)
X atelier
Praktisch
Haarzorg
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
18 u
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Herenkappen
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Totaal
34 u
Organisatie en Logistiek
Dactylo / Toegepaste Informatica
3 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Kantoortechnieken
3 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
2 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Toegepaste economie
5 u
Toegepaste informatica
2 u
Basispakket
30 u
X project Onthaal, PR en Verkoop
2 u
Totaal
32 u
Zorg en Welzijn: Verzorging en Voeding
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde / Gezinstechnieken
11 u
Huishoudkunde / Voeding
8 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
2 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Totaal
34 u
Theoretisch-Praktisch
Bedrijf en Organisatie
Aardrijkskunde
1 u
Dactylo / Toegepaste Informatica
4 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Kantoortechnieken
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
1 u
Nederlands
4 u
Verkoop
1 u
Wiskunde
3 u
Toegepaste economie
7 u
Boekhouding
4 u
Handelseconomie
3 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
Maatschappij en Welzijn: STW
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Nederlands
4 u
Opvoedkunde
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Toegepaste biologie
1 u
Toegepaste chemie
1 u
Toegepaste fysica
1 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
X atelier
2de Jaar
Theoretisch
Economische Wetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Economie
4 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Frans (1 u) en Spaans (1 u)
2 u
Wiskunde (1 u) en Seminarie wetenschappen (1 u)
2 u
Totaal
32 u
Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Cultuurwetenschappen
2 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Gedragswetenschappen
2 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
4 u
Basispakket
28 u
Mediawijsheid
2 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Latijn
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
4 u
Basispakket
28 u
X atelier
2 u
Optie
2 u
Frans (1 u) en Spaans (1 u)
2 u
Wiskunde (1 u) en Seminarie wetenschappen (1 u)
2 u
Totaal
32 u
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Engels
3 u
Frans en Spaans of STEM
2 u
Frans
3 u
Fysica
2 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
5 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Frans (1 u) en Spaans (1 u)
Wiskunde (1 u) en Seminarie wetenschappen (1 u)
X atelier
Praktisch
Haarzorg
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
18 u
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Herenkappen
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Totaal
34 u
Organisatie en Logistiek
Dactylo / Toegepaste Informatica
3 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Kantoortechnieken
3 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
2 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Toegepaste economie
5 u
Toegepaste informatica
2 u
Basispakket
30 u
X project Onthaal, PR en Verkoop
2 u
Totaal
32 u
Zorg en Welzijn: Verzorging en Voeding
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde / Gezinstechnieken
11 u
Huishoudkunde / Voeding
8 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Plastische opvoeding
2 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Totaal
34 u
Theoretisch-Praktisch
Bedrijf en Organisatie
Aardrijkskunde
1 u
Dactylo / Toegepaste Informatica
4 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Kantoortechnieken
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
1 u
Nederlands
4 u
Verkoop
1 u
Wiskunde
3 u
Toegepaste economie
7 u
Boekhouding
4 u
Handelseconomie
3 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
Maatschappij en Welzijn: STW
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Muzikale opvoeding
1 u
Nederlands
4 u
Opvoedkunde
2 u
Plastische opvoeding
1 u
Toegepaste biologie
1 u
Toegepaste chemie
1 u
Toegepaste fysica
1 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
32 u
X atelier
2 u
Totaal
34 u
X atelier
3de Graad
1ste Jaar
Theoretisch
Economie – Moderne Talen
Aardrijkskunde
1 u
Duits
2 u
Economie
4 u
Engels
3 u
Frans
4 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
29 u
Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Economie – Wiskunde
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Economie
4 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Cultuurwetenschappen
3 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Gedragswetenschappen
4 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
28 u
Esthetica
1 u
Mediawijsheid
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn – Moderne Talen
Aardrijkskunde
1 u
Duits
2 u
Engels
3 u
Frans
4 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Latijn
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
29 u
Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn – Wiskunde
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Latijn
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Wetenschappen – Wiskunde
Aardrijkskunde
2 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
2 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
X atelier
Praktisch
Haarzorg
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
17 u
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Herenkappen
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Project algemene vakken (PAV)
4 u
Stage
4 u
Totaal
34 u
Onthaal, Organisatie en Sales
Boekhouding
2 u
Dactylo / Toegepaste Informatica
4 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Kantoortechnieken
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
1 u
Project algemene vakken (PAV)
4 u
Stage
4 u
Toegepaste economie
2 u
Toegepaste informatica
2 u
Totaal
32 u
Verzorging
Engels
2 u
Expressie
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde
3 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Opvoedkunde / Verzorging / Huishoudkunde
4 u
Project algemene vakken (PAV)
4 u
Verzorging
7 u
Basispakket
26 u
Blokstage
10 u
Totaal
36 u
Theoretisch-Praktisch
Management
Aardrijkskunde
1 u
Boekhouding
4 u
Dactylo / Toegepaste Informatica
2 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
3 u
Verkoop
1 u
Wiskunde
2 u
Toegepaste economie
6 u
Bedrijfseconomie
2 u
Recht & wetgeving
4 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Opvoeding en Begeleiding: STW
Aardrijkskunde
1 u
Engels
2 u
Frans
2 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde en opvoedkunde
9 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Muzikale opvoeding
2 u
Nederlands
3 u
Toegepaste biologie
2 u
Toegepaste chemie
3 u
Toegepaste economie
2 u
Toegepaste fysica
1 u
Wiskunde
2 u
Totaal
34 u
X atelier
2de Jaar
Theoretisch
Economie – Moderne Talen
Aardrijkskunde
1 u
Duits
2 u
Economie
4 u
Engels
3 u
Frans
4 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
29 u
Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Economie – Wiskunde
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Economie
4 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde
1 u
Cultuurwetenschappen
4 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Gedragswetenschappen
3 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
28 u
Esthetica
1 u
Mediawijsheid
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn – Moderne Talen
Aardrijkskunde
1 u
Duits
2 u
Engels
3 u
Frans
4 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Latijn
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Natuurwetenschappen
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
3 u
Basispakket
29 u
Spaans
1 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Latijn – Wiskunde
Aardrijkskunde
1 u
Biologie
1 u
Chemie
1 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
1 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Latijn
4 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
Wetenschappen – Wiskunde
Aardrijkskunde
2 u
Biologie
2 u
Chemie
2 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Fysica
2 u
Geschiedenis
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
4 u
Wiskunde
7 u
Basispakket
30 u
X atelier
2 u
Totaal
32 u
X atelier
Praktisch
Haarzorg
Bio-esthetiek
1 u
Dameskappen
13 u
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Herenkappen
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Project algemene vakken (PAV)
4 u
Stage
8 u
Totaal
34 u
Onthaal, Organisatie en Sales
Boekhouding
2 u
Dactylo / Toegepaste Informatica
3 u
Engels
2 u
Frans
3 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Kantoortechnieken
1 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
1 u
Project algemene vakken (PAV)
4 u
Stage
8 u
Toegepaste economie
2 u
Toegepaste informatica
2 u
Totaal
32 u
Verzorging
Engels
2 u
Expressie
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde
3 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Opvoedkunde / Verzorging / Huishoudkunde
4 u
Project algemene vakken (PAV)
4 u
Verzorging
7 u
Basispakket
26 u
Blokstage
10 u
Totaal
36 u
Theoretisch-Praktisch
Management
Aardrijkskunde
1 u
Boekhouding
2 u
Dactylo / Toegepaste Informatica
2 u
Economie
2 u
Engels
3 u
Frans
3 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
3 u
Stage
2 u
Verkoop
2 u
Wiskunde
2 u
Toegepaste economie
5 u
Logistiek & distributie
5 u
Basispakket
32 u
X atelier - Mini
2 u
Totaal
34 u
Opvoeding en Begeleiding: STW
Aardrijkskunde
1 u
Engels
2 u
Frans
2 u
Geschiedenis
1 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Huishoudkunde en opvoedkunde
7 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Nederlands
3 u
Plastische opvoeding
2 u
Stage
2 u
Toegepaste biologie
2 u
Toegepaste chemie
3 u
Toegepaste economie
2 u
Toegepaste fysica
1 u
Wiskunde
2 u
Totaal
34 u
X atelier - Mini
Specialisatiejaar
Praktisch
Business Administration
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Stage
8 u
Project X administration
12 u
Dactylo / Toegepaste Informatica
Engels
Frans
Kantoortechnieken
Nederlands
Toegepaste informatica
Totaal
32 u
Haarstilist
Engels
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Stage
8 u
Dames / Herenkappen
12 u
Salondienst
6 u
Salonmanagement
6 u
Totaal
32 u
Kinderzorg
Engels
2 u
Expressie
2 u
Godsdienst / Zedenleer
2 u
Lichamelijke opvoeding
2 u
Opvoedkunde
6 u
Project algemene vakken (PAV)
6 u
Verzorging
2 u
Basispakket
22 u
Blokstage
10 u
Totaal
32 u