Een oriënterende eerste graad!

Studieaanbod middenschool

Download hier de infobrochure van de eerste graad.

1ste jaar Theoretisch & Theoretisch-Praktisch (A-stroom)


De leerlingen van het 1ste jaar (Theoretisch & Theoretisch-Praktisch) volgen een gemeenschappelijk basispakket van 30 lesuren per week. De vakken uit het
basispakket worden aangeboden binnen verschillende vakkenclusters.


De vakken worden apart gegeven door de vakleerkrachten maar ze werken nauw samen om de
eindtermen te bereiken. Jaarlijks worden er, zowel binnen als buiten de vakkenclusters, verschillende vakoverschrijdende projecten georganiseerd.


Naast het basispakket kiezen de leerlingen op basis van hun interesses en talenten voor Klassieke talen: Latijn en Grieks of voor 2 ateliers gedurende het schooljaar.
Deze ateliers zijn uitdagend, ontspannend en oriënterend. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de schoolloopbaan, o.a. in het maken van een bewuste studiekeuze.


1ste jaar Praktisch (B-stroom)


De opleiding leunt dicht aan bij jouw vertrouwde omgeving van de basisschool. Nieuwe leerstof wordt stap voor stap aangebracht. Je leert vooral al doende.


Om je te begeleiden maken we gebruik van een eigen en ruim klaslokaal: Met vernieuwend onderwijs, gestuurd door een beperkt kernteam van gemotiveerde leerkrachten, willen wij een antwoord bieden op de noden van onze leerlingen.


Binnen PAV (Project Algemene Vakken) werk je op jouw eigen tempo. Aan het einde van de week dien je echter wel de vooropgestelde planning te bereiken. Een team van twee leerkrachten is steeds in de klas aanwezig om de leerlingen uit te dagen en te ondersteunen waar nodig.

Als leerling krijg je binnen de vastgestelde eindtermen de leerstof op jouw eigen niveau aangeboden.


X ateliers (voor leerlingen 1ste jaar) 

De verschillende X ateliers zijn geen doorsneevakken, maar projecten waarin leerlingen leren kennis opdoen en kennis toepassen. Deze projecten dragen, samen met de vakken uit het basisaanbod, bij tot een complete competentiebegeleiding. Meer informatie vind je in het tabblad 'schoolinfo'. 


2de jaar Theoretisch & Theoretisch-Praktisch (A-stroom)


De leerlingen van het 2de jaar Theoretisch & Theoretisch-Praktisch volgen een gemeenschappelijk basispakket van 27 lesuren per week. Daarenboven kiezen ze 1 basisoptie van 5 lesuren uit volgend pakket:

> Theoretische basisopties:
Klassieke talen: Latijn en Grieks / Moderne Talen en
Wetenschappen
> Theoretisch-Praktische basisopties:
Economie en organisatie / Maatschappij en
Welzijn2de jaar Praktisch (B-stroom)


De leerlingen van het 2de jaar (Praktisch) volgen een gemeenschappelijk basispakket van 22 u per week. Daarenboven kiezen ze 2 basisopties van 5 lesuren
uit volgend pakket:


> Economie en Organisatie
> Maatschappij en Welzijn: Haar- en schoonheidszorg
> Maatschappij en Welzijn: Verzorging en Voeding